Specifieke voorwaarden prijsvragen

Deze specifieke voorwaarden prijsvragen zijn van toepassing op de specifiek hieronder genoemde prijsvraag. Daarnaast zijn ook de algemene voorwaarden prijsvragen (zie ook winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden prijsvragen alsmede met de volgende specifieke voorwaarden met betrekking tot de prijsvraag: “RTL Boulevard – Taylor Swift in Parijs”.

 

Spelvoorwaarden “RTL Boulevard – Taylor Swift in Parijs”:

Let op: de drie (3) leukste filmpjes worden in de uitzending van RTL Boulevard vertoond!

Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Indien de deelnemer niet beschikbaar is en/of geen geldig reisdocument kan overleggen vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en is RTL gerechtigd om een andere winnaar te selecteren. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering. Overige kosten zijn voor rekening van de winnaar.

 

Ten aanzien van deze deelname gelden de volgende aanvullende regels:
 

 

Aansprakelijkheid RTL
RTL is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de deelnemers geplaatste bijdragen op de site. In het geval de inhoud van de door de deelnemers geplaatste bijdragen op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende daarvan RTL direct op de hoogte te brengen. RTL zal vervolgens zorg dragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage.

 

In het geval de informatie op de site onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan RTL hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Persoonsgegevens

RTL zal de persoonsgegevens van deelnemer verwerken en gebruiken conform het privacy- en cookiestatement van RTL, beschikbaar via de website van RTL (https://privacy.rtl.nl/privacy-statement). Voor zover nodig en vereist, geeft deelnemer door deelname aan de prijsvraag hierbij toestemming voor de verwerking van de door hem/haar– in het kader van zijn/haar deelname aan de prijsvraag – verstrekte en te verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens, welke gegevens RTL enkel zal gebruiken ten behoeve van de deelname van de prijsvraag.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl